Upute

  • 2017-05-18-1.jpg

Smjerovi iz luke Koman

Kada stignete u luku Koman; Mala luka s tri bar kafi?a i turneje, mo?ete se zaustaviti u kafi?u "Shpia e Drinit". Baru vodi moj otac Kole Bashota i moj prijatelj Martin.
Dobro do?li s kafi?em i rakijem!
Ve?inu vremena Martin ?e vas pratiti do ku?e.
U drugim slu?ajevima, oni ?e vam pokazati put tamo gore.