Instruccions

  • 2017-05-18-1.jpg

Indicacions des del port de Koman

Quan arribeu al port de Koman; Un petit port amb tres cafeteries i companyies de turisme, podeu deixar al cafè del bar "Shpia e Drinit". El bar és dirigit pel meu pare Kole Bashota i el meu amic Martin.
Benvinguts amb un cafè i un raki!
La majoria de les vegades, Martin us acompanyarà fins a la casa.
En altres casos, us mostraran el camí cap amunt.